بی تو آرامش نداره در سکوت نیمه شبها
قلب خسته من
ناله داره شکوه داره از فراقت روز و شبها
قلب خسته من
بی تو در این ظلمت شب
شمع سوخته اشک ریخته

بی تو گشته زرد پاییز
غم گرفته غم گرفته
دل شده نالان و گریان مرغک دل گشته ویران
غم نمیگردد جدا از این دل ناشاد

گفته ها نا گفته مانده
ترانه نا خوانده مانده
کس نمیداند نوای
بینوای های خسته
غم دل را با کی گویم عشق و یاری از کی جویم
غم نمیگردد جدا ازین دل ناشاد

………………………………………………..

دانلود نرم افزار…..مطالب جالب……معلوماتی…..از سراسر انترنت……دانلود آهنگ های مرجان کندی …….شهزاد عدیل…..شعر